top of page

Sosyal hayatta uyum içinde olabilmeleri için her köpeğin optimum düzeyde eğitime ihtiyacı vardır. Köpeğinizle iyi bir diyalog kurduğunuz ve doğru davranış modelleri şekillendirdiğiniz takdirde bunu kendiniz başarabilirsiniz. Köpeğiniz eve ilk geldiği günden itibaren belli kurallar çerçevesinde büyümesi önemlidir. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız profesyonel destek alarak ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

Bu işin püf noktasının köpek sahiplerinin doğru bilgilendirilip, yönlendirilmesi olduğunu ve bir köpek ne kadar iyi eğitim almış olursa olsun, köpek sahibinin köpeğiyle bilinçli bir şekilde ilgilendiği takdirde eğitimden verim alınacağını bilmelisiniz.

Dog Art Academy ailesi olarak hedefimiz, ailenizin bir bireyi olan köpeklerinizle daha kaliteli bir birliktelik sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, köpek sahibinin ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmeler yapıyor ve  köpeğe uygun eğitim programını seçiyoruz.  En önemlisi eğitim süreci biten köpeklerin sahipleriyle birlikte bir dizi çalışmalar yapıyoruz.

 

Köpeğinizin Dog Art Academy'de eğitim almasını amaçlıyorsanız;

1) Öncelikle ön görüşme için sizi ve  köpeğinizi tesisimize davet ediyor ve randevu oluşturuyoruz. (Randevu için tıklayınız)

2) Randevu esnasında sizden köpeğinizle ve günlük rutinlerinizle ilgili bilgiler alırken, köpeğinizinde beden dilini ve mental algısını gözlemlemiş oluyoruz.

3) Bu gözlemleme sayesinde köpeğinize uygun eğitim programını seçiyor ve eğitim süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz.

4) Eğer kalmasına engel teşkil edecek bir durum yoksa eğitime başlangıç için tarih belirliyoruz.

     Köpeğinizin tesisimizde kalmasına engel teşkil edebilecek durumlar:

     - Aşılama programının tamamlanmamış olması veya uygun olmayan aşılama programı

       (Ön görüşme için gelirken mutlaka köpeğinizin aşı karnesini yanınıza alınız. Veteriner hekimimizin yapacağı kontrolde bu gibi bir sorun varsa tespiti yapılır. Aşılama programı düzenlendikten sonra kalış için gelebilir)

     - Fazla endişeli beden dili

        (Bu gibi durumlarda köpeğinizin kendini daha iyi hissetmesi adına tesisimizi bir veya birkaç kez daha ziyaret ettikten sonra bırakmanızı önerebiliriz)

      - Rehabilitasyon programına dahil olması gereken durumlar

        ( Rehabilitasyon gerektiren durumlarda, köpeklerin sahipleriyle birebir çalışmalar yapması daha faydalı olabileceğinden, sahiple beraber bir çalışma programı çizilmektedir.)

     -Köpeğinizin kalmasının sakıncalı olabileceği sağlık problemleri

 

Tesisimizde gerek eğitim gerek otel hizmeti amacıyla  konaklayacak  her köpek için uygulanan belirli prosedürler vardır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Tesisimizde hem açık hem kapalı eğitim alanlarımız mevcuttur. Soğuk ve yağışlı kış aylarında veya yazın sıcak günlerinde de eğitime ara vermeden devam edebilmekteyiz :)

 

Dog Art Academy'de Eğitim Programları

 

1

Yavru Köpek Eğitimi

Her köpeğin ilk türdeş sosyalizasyonu anne ve kardeşleriyle başlar. İleriye dönük mental ve fiziksel sağlığı açısından yeni doğan köpeklerin ilk 2 ayını anne ve kardeşleriyle geçirmesi çok önemlidir. Yavru köpekler annenin yanından ayrılıp yeni sahibinin yanına geçtikten sonraki süreçte de türdışı sosyalizasyonu şekillendirir.

Köpeğin kritik sosyalizasyon dönemi olarak adlandırdığımız bu ilk 2 - 4 aylık dönemi nasıl geçirdiği, ileriye dönük karakter oluşumu için çok büyük önem teşkil eder. Bu süreçte köpeğinizi mutlaka farklı ortamlara sokup türdışı canlılar, sesler, nesneler, trafik, kalabalık gibi ilk defa tanışacağı etmenler ile gözlemleyebileceği şekilde biraraya getirilmelisiniz. Böylece bu uyaranlara karşı duyarsızlaşıp, normalleştirmesine veya bunlara karşı verdiği olumsuz tepkileri erkenden farkedip düzeltmesine yardımcı olacaksınız.

Aşı programının bitmesini beklemek bu süreci hiçbir realizasyon oluşturmadan geçirmesine neden olabilir. Bu nedenle köpeğinizi, sağlığını riske atmadan, taşıma çantalarında veya kucakta da olsa zaman zaman bu gibi ortamlara sokmanızı tavsiye ediyoruz.

Yavru bir köpek edindiğinizde ne yapacağınız hakkında bilginiz yoksa en doğrusu profesyonel bir destek almaktır.

Yavru köpek eğitimi bir köpeğin ilk ve en önemli eğitim sürecidir. Tesisimizde yavru köpek eğitimine 4-6 ay arası köpekleri kabul etmekteyiz.

Yavru köpek eğitiminin içeriği şu şekildedir: 

-Süre : 2 hafta

- Tasma ve kayışa alıştırma

- Kayışla düzgün yürüme ve takip

- Çeşitli manipülasyonlara alıştırma (yıkanma, taranma, tırnak kesimi, kıyafet giydirilmesi vb.)

- İnsan ve diğer köpeklerle sosyalizasyonu öğrenme

- Oyun algısı

- "Hayır" ve "Aferin" komutlarının pekiştirilmesi

2

Temel İtaat Eğitimi

Temel itaat eğitimi bir köpeğin ilk eğitim aşamasıdır. Kayışlı programdır ve sahiple köpek arasındaki güven ilişkisini güçlendirerek sosyal hayatta uyumlu bir birlikteliğiniz olmasını amaçlar.

6 aydan büyük köpekler temel itaat eğitimi için uygundur.

Temel itaat eğitiminin içeriği şu şekildedir:

- Odaklanma ve insanla işbirliğini öğrenme

- Kayışla düzgün sol taraf takibi

- Tempolu ve yavaş yürüyüş modellerine uyum

- Temel komutların yerine getirilmesi (dur, otur, yat, otur-bekle, yat-bekle)

- "Hayır" ve "Aferin" komutlarının pekiştirilmesi

Temel itaat eğitimi sözlü ve işaretli komutlar eşliğinde çalıştırılır.  Köpeğinizin bu temel komutları dış uyarıcılar varlığında da duyarsız kalarak yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Köpeğinizin 4 haftalık eğitim süreci bittiğinde sizinle adaptasyonu için gün kararlaştırılır ve ilki tesisimizde ikincisi şehir ortamında olmak üzere 2 çalışma yapılır.

Köpeğiniz sizinle döndükten sonra, sizinle yapılan çalışmaları günlük 10-15 dakikalık periyotlar halinde tekrar etmeniz köpeğinizin sizinle uyumunu ve sizin klavuzluk yetilerinizi pekiştirmek açısından son derece önemlidir.

3

İleri İtaat Eğitimi

Temel itaat eğitiminin devamı niteliğindedir. Kayışsız programdır ve serbesti içerir. Sahip köpek arası güven ilişkisini  ve sahibin köpek üzerindeki hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlar.

1 yaş ve üzeri köpekler için daha uygun bir eğitim modelidir. Temel itaat eğitiminin üzerinden en az 1 ay geçmesi ve sahiple temel itaat komutları  tam anlamıyla oturduktan sonra köpeğin ileri itaat eğitimi alması uygundur.  Her ırk için uygun olmayabilir :)

İleri itaat eğitiminin içeriği şu şekildedir:

-Temel itaat eğitimindeki komutların serbest olarak yerine getirilmesi

-Uzaktan komutların yerine getirilmesi (otur, yat, bekle, gel)

-Yat-Bekle komutunun uzun süreli olması

İleri itaat eğitimi sözlü ve işaretli komutlar eşliğinde çalıştırılır.  Köpeğinizin komutları dış uyarıcılar varlığında da duyarsız kalarak yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Köpeğinizin 6 haftalık eğitim süreci bittiğinde sizinle adaptasyon çalışmaları yapılır.

Köpeğiniz sizinle döndükten sonra, sizinle yapılan çalışmaları günlük 10-15 dakikalık periyotlar halinde tekrar etmeniz köpeğinizin sizinle uyumunu ve sizin klavuzluk yetilerinizi pekiştirmek açısından son derece önemlidir.

4

Rehabilitasyon Programları

Bu program çeşitli davranış bozuklukları gösteren ( agresyon, kaygı, korku vb.) köpekler içindir. Köpeklerdeki davranış bozukları, köpekler ve sahipleri için tehlikeli ve hayatı zorlaştıran durumlara sebep olabilir. Bu nedenle  sorunların bir an önce tespit edilip çözülmesi çok önemlidir.

Bu gibi sıkıntılarla tesisimize gelen köpek sahipleriyle önce bir konsültasyon yapıyoruz. Davranış bozukluğunun ne olduğunu ve ne boyutta olduğunu,  geçmişte ve mevcutta yaşadığı travmatik bir şeyler olup olmadığı  vb. bilgileri edinmeye çalışıyor;  köpeğinizin beden dilini ve  mental algısını gözlemliyoruz.

Davranış problemleriyle tesisimize gelen köpeklere, çoğunlukla sahiple birebir çalışmalar olacak şekilde bir program yapıyoruz. Köpeğin davranış bozukluğunun durumuna göre, tesiste konaklayacak şekilde de bir program çizilebilir.

Veteriner hekimimizin tavsiyesi üzerine holistik preparatlar veya kaygı giderici ilaçlar kullanılabilir.

Genellikle rehabilitasyon programları uzun süren zor çalışmalardır. Net bir süre vermek maalesef ki mümkün değildir. Sahip üzerine düşen sorumluluk, bir eğitim programına göre çok daha fazladır.  Sahibin üzerine düşenleri rutin şekide yapması durumunda sürecin  çok daha sağlıklı ve daha hızlı ilerlemesi olasıdır.

Temel İtaat Eğitimi
İleri İtaat Eğitimi
Yavru Köpek Eğitimi
Rehabilitasyon
IMG-7637.jpg

Birlikte Çalışalım

Köpeğinizin ihtiyacı olan eğitimi alması ve size en uygun programı birlikte oluşturmak için bize ulaşın.

bottom of page